بنای شادمانی را از کودکی بسازیم..

شاد بودن و شادمانه زیستن هنری است که ما باید آن را از زمان کودکی به فرزندان‌مان آموزش بدهیم. خیلی چیزها درباره شاد بودن و بعضی ویژگی‌های مرتبط با آن را باید برایشان تعریف کنیم. یا از آنها بخواهیم خیلی کارها را دراین باره انجام دهند تا ملکه ذهن‌شان شده و در وجودشان نهادینه شود. در واقع بچه‌ها به ۲ روش آموزش می‌بینند؛ یک روش اینکه به‌طور مستقیم و با کلام برای آنها بسیاری از چیزها را بگوییم و کاملا توضیح دهیم و نمونه‌هایی رابرایشان بیاوریم و دیگری آموزش غیرمستقیم؛ یعنی کودک با توجه به رفتار اطرافیان و الگوهایی که در اطراف خود می‌بیند، مانند پدر و مادر که بیشترین تأثیر را بر او دارند یاد می‌گیردکه چگونه رفتار کند.

فراموش نکنیم خود ما ابتدا باید آنچه را که می‌خواهیم به فرزندانمان آموزش بدهیم، داراباشیم. یعنی باید قدر چیزهایی را که داریم بدانیم و به‌خاطر داشتنش شکرگزار باشیم و بتوانیم از آنها بهره ببریم. ولی واقعا چند درصد از ما چنین توانایی داریم؟ بعضی ‌از ما نه خودمان می‌توانیم از زندگی و آنچه داریم راضی باشیم و نه آن را به کودکان‌مان آموزش می‌دهیم زیرا اغلب می‌خواهیم خیلی بیشتر از چیزی که اکنون هستیم باشیم. با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع شادی‌هایمان بیرونی و وابسته به شرایط اطراف است همیشه از چیزهایی که نداریم گله‌مند ‌و ناراحتیم.

 

 

 

رفتن به بالا
X